Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Podejmij EKOpostanowienie
Take ECOcommitments

Podjęto już 4891 EKOpostanowień

Postanawiam / I decide:

Na zakupy przyjdę z własną torbą
I will come shopping with my own bag
Będę ponownie wykorzystywać opakowania
I will reuse the packaging
Będę segregować odpady
I will segregate the waste
Będę brać kawę we własnym kubku/termosie
I will take coffee in my own mug / thermos
Będę używać sztućców i talerzy wielorazowego użytku
I will use cutlery and multi-use plates
Zrezygnuję z użycia jednorazowych słomek
I will stop using disposable straws
Naprawię zamiast wyrzucić
I'm repairing instead of throwing it away
Postanawiajac, podejmujesz osobiste zobowiązanie do działania dla dobra naszej planety, a to znaczy, że zależy Ci na jej kondycji i na jakości środowiska w jakim żyjemy. Chcielibyśmy pozostać z Tobą w kontakcie, i jeżeli zgodzisz się i zostawisz nam swój adres e-mail, będziemy na bieżąco informować Cię o wydarzeniach i kolejnych projektach toczących sie w ramach kampanii "Zielona wstążka dla planety".

By deciding, you undertake a personal commitment to act for the good of our planet, it means that you care about its condition and the quality of environment in which we live. We would like to stay in touch with you, and if you agree and leave your e-mail address to us, we will keep you updated about the events and subsequent projects under the "Green ribbon for the planet" campaign.