Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Cele Zrównoważonego Rozwoju

W jaki sposób zmobilizować rządy, firmy, organizacje pozarządowe i zwykłych ludzi

na rzecz działań dla lepszej kondycji planety?

 


 

Historia

W roku 2015 Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło 17 celów, mających kierować naszą aktywnością na rzecz lepszego życia i czystszego środowiska. Stanowią one treść Agendy 2030 – globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju. Tym razem dotyczą one nie tylko państw rozwijających się, ale wszystkich krajów na całym świecie.

Współpraca na rzecz Celów: Partnerstwo SDGs "Razem dla Środowiska"

W Centrum UNEP/GRID-Warszawa szczególnie leżą nam na sercu środowiskowe aspekty Celów. Koordynujemy działania Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego rozwoju „Razem dla środowiska”.

Są z nami firmy, instytucje publiczne, samorządy, środowiska naukowe oraz osoby prywatne. Wspólnymi siłami pokazujemy, w jaki sposób podnoszenie wiedzy, wymiana dobrych praktyk oraz zmiany w modelach produkcji i konsumpcji mogą pomóc ludziom i przyrodzie.

W tym roku – podobnie jak Agenda Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska – w ramach Zielonej Wstążki dla Planety zwracamy szczególną uwagę na kwestie, związane z niezrównoważonym użyciem produktów plastikowych.

Plastik a planeta

Promujemy ambitną politykę odpadową, świadome wybory konsumenckie oraz odpowiedzialnych przedsiębiorców.

Wspomniane działania realizują m.in. Cel 12 Celów Zrównoważonego Rozwoju, mówiący o odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Budowa gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza mniejszą ilość odpadów, a to z kolei poprawia warunki życia przyrodniczego zarówno w wodzie, jak i na lądzie (Cele 14 i 15).

Poza kwestiami stricte ekologicznymi świadome używanie plastiku przyczynia się pozytywnie do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy (Cel 8), budowy innowacyjnego przemysłu (Cel 9) oraz lepszych, zdrowszych miast (Cel 11).