Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Podejmij EKOpostanowienie
Take ECOcommitments

Podjęto już 15440 EKOpostanowień

Postanawiam / I decide:

Na zakupy przyjdę z własną torbą
I will come shopping with my own bag
Będę ponownie wykorzystywać opakowania
I will reuse the packaging
Będę segregować odpady
I will segregate the waste
Będę brać kawę we własnym kubku/termosie
I will take coffee in my own mug / thermos
Będę używać sztućców i talerzy wielorazowego użytku
I will use cutlery and multi-use plates
Zrezygnuję z użycia jednorazowych słomek
I will stop using disposable straws
Naprawię zamiast wyrzucić
I'm repairing instead of throwing it away
Postanawiajac, podejmujesz osobiste zobowiązanie do działania dla dobra naszej planety, a to znaczy, że zależy Ci na jej kondycji i na jakości środowiska w jakim żyjemy. Chcielibyśmy pozostać z Tobą w kontakcie, i jeżeli zgodzisz się i zostawisz nam swój adres e-mail, będziemy przysyłać Ci nasz newsletter, z którego dowiesz się więcej na temat działań, jakie podejmujemy, aby chronić naszą planetę.

By deciding, you undertake a personal commitment to act for the good of our planet, it means that you care about its condition and the quality of environment in which we live. We would like to stay in touch with you, and if you agree and leave your e-mail address to us, we will send you a newsletter, in which you will find more information about activities we can practice to protect our planet.