Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Akcje partnerskie

„Zielona Wstążka #DlaPlanety” to kampania zainaugurowana 5 czerwca, w Światowym Dniu Środowiska. Jej organizatorem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Wśród marek wspierających kampanię znalazł się McDonald’s. 

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK zaangażował się w projekt Zielonej Wstążki #DlaPlanety, ponieważ założenia kampanii dokładnie odzwierciedlają misję i kierunki działania realizowane przez nas i naszych Członków w codziennej działalności.

Zależy nam na ograniczeniu złych nawyków konsumentów, które doprowadzają do zanieczyszczania środowiska w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami. W akcję zaangażowały się także niezależnie zrzeszone w naszym Związku firmy.

Polski oddział koncernu przygotowuje film, w którym Dyrektorzy Generalni Coca-Coli Poland Services i Coca-Coli HBC Polska zapraszają pracowników do wzięcia udziału w akcji.

Pracownikom rozdane zostaną Zielone Wstążki, a zatrudnieni w firmie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu zanieczyszczenia plastikiem.

Podczas Światowego Dnia Środowiska, zielone podświetlenie budynków w wielu polskich miastach przypominać będzie o akcji Zielona Wstążka #DlaPlanety.

Wśród podświetlonych budynków znajdą się m.in.: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ratusze w Poznaniu, Bielsku-Białej i Olsztynie czy wiadukty w Gdańsku.