Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

EKOedukacja

Czy wykorzystywanie naturalnych surowców okaże się rozwiązaniem problemów z trafiającymi do morza odpadami z tworzyw sztucznych?

Komisja, Rada i Parlament Europejski zakończyły trialog na temat uregulowania kwestii, związanych z odpadami z jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych - kolejnym krokiem będą głosowania KE i PE oraz implementacja przepisów przez państwa członkowskie.

Problem dotyczy każdego z trzech globalnych oceanów - najgorsza sytuacja panować ma w basenie Morza Śródziemnego.