Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

EKOedukacja

Operujący w tym kraju Lidl postawił sobie ambitne zadanie wycofania ze sprzedaży jednorazowych produktów z plastiku oraz zmiany używanych przez siebie opakowań.

Po wprowadzeniu przez Chiny ograniczeń w imporcie odpady z tworzyw sztucznych zaczęły wędrować do krajów, takich jak Tajlandia, Malezja czy Wietnam - powoli jednak i one zaczynają mieć tego dosyć.

E.Leclerc wycofa do roku 2020 jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych ze swoich sklepów w Polsce - Coca Cola i Walmart z kolei podpisały się pod zobowiązaniem do ograniczenia ilości zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych w morzach i oceanach.

Badanie rynku wskazuje na rosnącą świadomość problemów, generowanych przez niezrównoważone używanie plastiku do pakowania żywności.