Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Operujący w tym kraju Lidl postawił sobie ambitne zadanie wycofania ze sprzedaży jednorazowych produktów z plastiku oraz zmiany używanych przez siebie opakowań.

Z półek znikną tworzone z tego materiału słomki, sztućce czy naczynia.

Oddział niemieckiej sieci handlowej, operujący w Wielkiej Brytanii, zdecydował się z kolei na odejście od stosowania czarnych opakowań z tworzyw sztucznych - najpierw do przechowywania owoców i warzyw, a w dalszej kolejności również mięsa, ryb czy drobiu.

To o tyle istotne posunięcie, że stosowane w recyklingu urządzenia mają problemy z wychwytywaniem czarnych opakowań, co ogranicza skuteczność segregacji odpadów.

Lidl zobowiązał się do ograniczenia ilości stosowanych przez siebie opakowań o 20% do roku 2022.

Do roku 2025 wszystkie stosowane przez tę sieć opakowania powinny nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu - połowa stosowanego w nich materiału powinna z kolei pochodzić z tego ostatniego źródła.

Opracowanie na bazie materiału The Journal