Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

EKOedukacja

Rezygnacja ze sprzedaży plastikowych słomek oraz opakowywaniu kilkudziesięciu rodzajów owoców i warzyw.

Wszystko to po petycji, podpisanej przez kilkadziesiąt tysięcy klientów sieci.

95% odpadów w tym akwenie stanowią produkty z plastiku.

Czy kraje regionu będą w stanie podjąć współpracę na rzecz pilnego rozwiązania tego problemu?

Ambicje biznesu rosną – z korzyścią dla środowiska.

Dostarczająca opakowania do napojów i olejków firma Princes chce zwiększyć udział materiału z recyklingu używanego do produkcji nowych produktów do poziomu 50% – daje sobie na to cztery miesiące.

Gospodarz tegorocznej edycji – Indie – zadeklarowały rezygnację z używania jednorazowego plastiku do roku 2022.

Nowe inicjatywy ogłosiły również inne państwa i organizacje.