Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. Fragment okładki raportu WWF

95% odpadów w tym akwenie stanowią produkty z plastiku.

Czy kraje regionu będą w stanie podjąć współpracę na rzecz pilnego rozwiązania tego problemu?

Turcja, Hiszpania, Włochy - to te kraje znalazły się na podium niechlubnego rankingu państw regionu Morza Śródziemnego, z których trafia do niego najwięcej plastikowych odpadów.

Jak zauważa nowy raport WWF, Unia Europejska jest drugim największym (po Chinach) globalnym producentem plastiku - ma tu zatem niemałą odpowiedzialność.

Istotną rolę w nawarstwianiu się problemu odgrywają również - niestety - konsumenci.

Co roku w sezonie letnim rejon ten odwiedza przeszło 200 milionów turystów, co skutkuje wzrostem ilości zanieczyszczeń w morzu o 40% w sezonie letnim w porównaniu do zimowego.

Organizacja ekologiczna rekomenduje przyjęcie międzynarodowych zobowiązań dotyczących unikania trafiania plastikowych odpadów do mórz oraz odzysku pływających swobodnie sieci rybackich.

Władzom państwowym proponuje m. in. przyjęcie celu odzysku 100% plastiku do roku 2030, przemysłowi tworzyw sztucznych z kolei postawienie na innowacje oraz lepsze projektowanie.