Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

EKOedukacja

Nestlé podejmuje szereg działań mających wspólny cel – ochronę środowiska naturalnego.

Jednym z zobowiązań jest wprowadzenie do 2025 roku opakowań, które w całości będą nadawały się do recyklingu.

Nestlé jest także partnerem inicjatywy Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych, która chce doprowadzić do tego, aby 90% butelek PET trafiło do ponownego przetworzenia.

Opakowania, w których sprzedawane są nam mleko bądź soki pochwalić się mogą rosnącymi wskaźnikami recyklingu.

Składające się z papieru, polimerów i aluminium kartony do płynnej żywności są selektywnie zbierane i poddawane procesom recyklingu również w Polsce.

Poznaj efekty kampanii, w której udział bierze również Polska.

Wzrost świadomości wpływu plastikowych odpadów na nasze oceany, zamieszkujące je organizmami i nas samych – to główny cel kampanii #CleanSeas, która ruszyła w lutym 2017 roku.

Jej uczestnicy dali sobie 5 lat na stworzenie globalnego ruchu na rzecz zmierzenia się z problemem nadmiernego korzystania z plastikowych wyrobów jednorazowego użytku oraz z koniecznością wyeliminowania mikroplastików z używanych przez nas kosmetyków.

Fundacja PlasticsEurope Polska apeluje – czas na odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach

Składowanie na wysypiskach zużytych tworzyw sztucznych przyczynia się do postrzegania ich jako materiałów o małej, czy wręcz żadnej wartości, co może powodować, że odpady zaśmiecają środowisko i mogą ostatecznie trafić do rzek i do mórz.