Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. TetraPak/Flickr

Opakowania, w których sprzedawane są nam mleko bądź soki pochwalić się mogą rosnącymi wskaźnikami recyklingu.

Składające się z papieru, polimerów i aluminium kartony do płynnej żywności są selektywnie zbierane i poddawane procesom recyklingu również w Polsce.

Ich recyklingiem zajmują się papiernie Beskidy w Wadowicach, Mondi Świecie, Top Tychy oraz producent budowlanych płyt wióropodobnych PMP Recykl w Ćmielowie.

Branża opakowań kartonów do płynnej żywności stawia na rozpowszechnianie wiedzy o możliwości ich selektywnej zbiórki i recyklingu, a także na rozbudowę zaplecza recyklingowego. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Najprostszym z punktu widzenia recyklingu elementem opakowania jest stanowiący średnio 75% masy opakowania papier. Odzyskuje się z niego wysokiej jakości włókno celulozowe, które następnie może być wykorzystywane jeszcze wiele razy.

Wiele osób nie ma świadomości, że pozostałe 2 jego składniki – polietylen i aluminium – również mogą być ponownie wykorzystane.

Pierwszym z nich jest ich rozdrobnienie i pozostawienie w formie zmieszanej. Tak zwany PolyAl wykorzystywany jest później na przykład do produkcji mebli ogrodowych, skrzynek czy ogrodzeń.

W bardziej zaawansowanych technologicznie zakładach przetwórstwa na świecie możliwe jest oddzielenie plastiku (stanowiącego do 20% wagi opakowania) oraz aluminium (5%). Rozwój recyklingu wszystkich komponentów opakowania jest kluczowym wyzwaniem dla branży.

Zgodnie z branżowymi danymi w Europie poddaje się recyklingowi 47% kartonów do płynnej żywności (2016), co odpowiada 430 tys. ton kartonów. Według prezentowanych przez Tetra Pak danych pochodzących z ACE (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment) recykling opakowań wielomateriałowych w Polsce wzrósł w ostatnich 10 latach aż 20 razy. Szacuje się, że w roku 2017, zebrano i poddano recyklingowi ok. 30% kartonów do płynnej żywności.

Do czego jeszcze potrafią się przydać opakowania wielomateriałowe?

Opracowanie na podstawie materiału TetraPak