Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. Anne Burgess na licencji CC BY-SA 2.0

Fundacja PlasticsEurope Polska apeluje – czas na odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach

Składowanie na wysypiskach zużytych tworzyw sztucznych przyczynia się do postrzegania ich jako materiałów o małej, czy wręcz żadnej wartości, co może powodować, że odpady zaśmiecają środowisko i mogą ostatecznie trafić do rzek i do mórz.

Branża tworzyw sztucznych jest zdecydowana zmienić tę sytuację i optuje za odejściem od składowania tworzyw na wysypiskach promując ich wykorzystanie poprzez recykling lub jako paliwa w zakładach energetycznych.

Z porównania sytuacji w różnych państwach UE wynika jasno: wszędzie tam, gdzie przyjęto odpowiednie rozwiązania prawne, na przykład zakaz składowania odpadów nadających się do spalenia (Niemcy) czy systematycznie rosnący podatek od składowisk (Wielka Brytania), widać wyraźnie, że wskaźniki recyklingu i odzysku zwiększają się.

Bez tego rodzaju bodźców właściciele odpadów będą nadal wybierać najtańsze rozwiązania i jest mało prawdopodobne, że będą chcieli więcej płacić za recykling i odzysk. Co więcej, odpowiednie rozwiązania prawne zachęcać mogą do inwestowania w nowoczesną infrastrukturę systemów zbiórki, sortowania i recyklingu odpadów czy w innowacje zwiększające efektywność lub tworzące „zielone” miejsca pracy w całej Europie.

Branża tworzyw sztucznych opowiada się za wspieraniem mechanizmów prawnych i finansowych ograniczających składowanie, które w konsekwencji doprowadzą do stuprocentowego recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne jako wartościowy surowiec wtórny

Ostatecznie każdy produkt kończy swój, nawet najbardziej użyteczny, cykl życiowy. Pojawia się wówczas konieczność zagospodarowania zużytych przedmiotów, które stają się odpadem.

Problem krajów szybko rozwijających się stanowi wzrastająca ilość odpadów, a co za tym idzie problem ich zagospodarowania i składowania. Priorytetem współczesnej Europy jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i zapewnienie zrównoważonej gospodarki odpadami.

Jednocześnie by osiągnąć sukces, nie wystarczy czerpać korzyści z postępu technologicznego związanego ze stosowaniem tworzyw, należy także zwracać uwagę społeczeństwa na fakt, że zużyte wyroby z tworzyw po zakończeniu cyklu życia mają określą wartość jako surowiec wtórny.

Wzrost gospodarczy nie może prowadzić zwiększania ilości odpadów z tworzyw sztucznych składowanych na wysypiskach śmieci.

Źródło: „Ekologicznie o tworzywach sztucznych” - OPRACOWANIE PRASOWE Fundacji PlasticsEurope Polska, maj 2018