Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Nestlé podejmuje szereg działań mających wspólny cel – ochronę środowiska naturalnego.

Jednym z zobowiązań jest wprowadzenie do 2025 roku opakowań, które w całości będą nadawały się do recyklingu.

Nestlé jest także partnerem inicjatywy Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych, która chce doprowadzić do tego, aby 90% butelek PET trafiło do ponownego przetworzenia.

OPAKOWANIA W 100% NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU

Odpady z tworzyw sztucznych są jednym z największych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, na jakie świat obecnie napotyka. Nestlé dąży do znalezienia ulepszonych rozwiązań w zakresie redukcji, ponownego użycia i recyklingu tworzyw sztucznych.

Do 2025 roku firma planuje wprowadzić opakowania w całości nadające się do recyklingu lub takie, które można ponownie wykorzystać.

Ponadto Nestlé na opakowaniach plastikowych zamieści informacje o recyklingu, które pomogą konsumentom zutylizować je we właściwy sposób.

BUTELKI PET DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA

Segregowanie tego rodzaju odpadów pozwala nie tylko zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale także wyprodukować z nich kolejne przedmioty codziennego użytku. Jeśli butelki PET, w których sprzedawana jest np. woda, zamiast na wysypisko, trafią do specjalnej sortowni, to z odpadów staną się cennym surowcem.

Nestlé, jako członek Inicjatywy Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych (EFBW), ma na celu doprowadzić do tego, aby:

  • średnio w Unii Europejskiej zbieranych było 90% wszystkich butelek PET,
  • używano średnio co najmniej 25% odzyskanego tworzywa PET do produkcji nowych butelek,
  • wprowadzać innowacje i inwestować w ekoprojekty oraz badania nad sztucznymi materiałami powstałymi z tworzyw niekopalnych,
  • angażować konsumentów, czyli osoby odgrywające kluczową rolę w segregowaniu odpadów, poprzez wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do właściwego ich sortowania i usuwania.

LOKALNIE W IMIĘ GLOBALNYCH KORZYŚCI

Już teraz ponad 90% tonażu materiałów, z których Nestlé robi opakowania produktów sprzedawanych w Polsce, pochodzi z jednorodnych materiałów, tj. szkła, metalu, tektury itp., w tym 60% materiałów używanych do opakowań produktów Nestlé stanowią szklane słoiki, które są łatwe w recyklingu. Wszystkie odpady produkcyjne wytwarzane w fabrykach Nestlé Polska poddawane są procesom odzysku i recyklingu i nie trafiają na składowisko odpadów.

W Polsce Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters wraz z trzema innymi wiodącymi producentami wody i napojów w butelkach PET, rozpoczęło pionierski projekt ponad podziałami „Działaj z imPETem!”, ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania edukacyjne i jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Nestlé prowadzi także lokalne działania w zakresie ochrony środowiska we wszystkich swoich fabrykach. W Polsce firma wprowadziła szereg innowacyjnych rozwiązań optymalizacyjnych. Przykładowo energia elektryczna zużywana w oddziałach Nestlé w całej Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych. Firma zakupiła gwarancje pochodzenia w ilości odpowiadającej zużyciu energii w roku 2017 (91330 MWh). Ta inwestycja pozwoliła na redukcje emisji dwutlenku węgla w roku 2017 o ponad 60% w porównaniu do roku 2016.

W kaliskiej fabryce Winiary podejmowane są projekty mające na celu poprawę jakości ścieków przesyłanych do miejskiej oczyszczalni. W tym zakładzie jak również w fabryce w Rzeszowie wdrożone zostały projekty mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez poprawę lub wymianę izolacji cieplnych czy odzysk ciepła. Wdrożono projekty, dzięki którym zmniejszono zużycie wody poprzez stosowanie jej obiegów zamkniętych. Wszystkie dotychczasowe działania spowodowały zmniejszenie zużycia dwutlenku węgla aż o 65% w porównaniu do 2010 roku.

Materiał prasowy Nestle Polska