Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

EKOedukacja

Wśród Polaków rośnie wiedza na temat zasad segregacji i selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. W badaniu Kantar TNS przeprowadzonym na zlecenie Fundacji ProKarton w listopadzie roku 2017 65% badanych zadeklarowało, że wie jak prawidłowo segregować odpady opakowaniowe, podczas gdy w badaniu z kwietnia 2016 było to 60%.

Najlepiej rozpoznawanym i najczęściej zbieranym selektywnie odpadem wielomateriałowym w polskich gospodarstwach domowych są kartoniki po mleku i sokach. Jednak aż 45% respondentów zapytana, gdzie wyrzuca konkretne rodzaje (frakcje) odpadów po opakowaniach wielomateriałowych przyznaje, że nie zwraca uwagi na kolor pojemnika.

…i enzym, który im w tym pomaga.

Kto wie, czy jedno z rozwiązań globalnego problemu zjawiska zaśmiecenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych nie zostało właśnie odkryte - na dodatek przez przypadek.

Od niedawna naukowcy wiedzą o istnieniu rodzaju bakterii, które są w stanie konsumować plastik. Co więcej, byli również w stanie doprowadzić do przyspieszenia tego procesu.

Czasami skalę spowodowanych niezrównoważonym użytkowaniem plastiku najlepiej widać nie w wielkich liczbach, ale w konkretnych wydarzeniach – tak jak w Indonezji.

Brytyjska telewizja publiczna BBC informuje, że w jednym z dynamicznie rozwijających się azjatyckich państw niezrównoważone używanie plastiku przyjęło tak drastyczne formy, że lokalne władze muszą prosić o pomoc… wojsko.

W Bandungu, trzecim największym mieście kraju, jednorazowe butelki, opakowania i torebki zalegają w lokalnych strumieniach i kanałach niczym kra lodowa.

Recykling jest często postrzegany jako największy wkład, jaki obywatele mogą wnieść w zrównoważony rozwój. Mocno przyczyniają się do tego polityczne przesłania w rodzaju „społeczeństwo recyklingu”. Należy zacząć od odpowiedniego zaprojektowania wyrobów.

Po uwzględnieniu wymogów funkcjonalnych projektant powinien wziąć pod uwagę trwałość wyrobu dobierając odpowiednie materiały, metody produkcyjne, z uwzględnieniem możliwości ponownego wykorzystania oraz recyklingu. Istotne znaczenie z punktu widzenia wykorzystania wyrobu po jego fazie użytkowania mają też wytyczne projektowe.