Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. Z22 na licencji CC BY-SA 3.0

Wśród Polaków rośnie wiedza na temat zasad segregacji i selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. W badaniu Kantar TNS przeprowadzonym na zlecenie Fundacji ProKarton w listopadzie roku 2017 65% badanych zadeklarowało, że wie jak prawidłowo segregować odpady opakowaniowe, podczas gdy w badaniu z kwietnia 2016 było to 60%.

Najlepiej rozpoznawanym i najczęściej zbieranym selektywnie odpadem wielomateriałowym w polskich gospodarstwach domowych są kartoniki po mleku i sokach. Jednak aż 45% respondentów zapytana, gdzie wyrzuca konkretne rodzaje (frakcje) odpadów po opakowaniach wielomateriałowych przyznaje, że nie zwraca uwagi na kolor pojemnika.

Opakowania wielomateriałowe i sposób ich segregacji

Respondenci zapytani o to, jakie odpady po opakowaniach wielomateriałowych segregują w swoich gospodarstwach domowych, na pierwszym miejscu wymienili kartoniki do płynnej żywności (40%). W dalszej kolejności, jako segregowane przez siebie opakowania wielomateriałowe, wskazywali opakowanie po dezodorantach (32%), saszetki po przyprawach oraz opakowania typu blister np. po szczoteczce do zębów (20%). Na ostatnim miejscu pojawiły się opakowania po słodyczach, takich jak gumy do życia i batoniki (17%). Wśród badanych aż 27% przyznaje, że nie segreguje żadnego z wymienionych opakowań wielomateriałowych.

Jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie wiedzy na temat segregacji odpadów wielomateriałowych, tylko 17% ankietowanych wyrzuca opakowania wielomateriałowe do odpowiedniego pojemnika (kolor żółty). Pozostali badani zapytani, do którego pojemnika/worka powinny trafiać opakowania wielomateriałowe wymieniali: pojemnik czarny (14%), zielony (8%), niebieski (8%), brązowy (4%), biały (3%), inny (1%). Aż 45% respondentów twierdzi, że nie przywiązuje wagi do tego, do którego pojemnika trafiają opakowania wielomateriałowe.

-Wysoki odsetek osób, które nie segreguje odpadów wielomateriałowych może wynikać z faktu, że nie znają one definicji opakowań wielomateriałowych, przez co trafią one nie do tego pojemnika, do którego powinny.

Być może pewną wskazówką są znaki identyfikacyjne, które informują o przynależności do kategorii opakowań wielomateriałowych. Dla tego typu opakowań jako symbol materiału przewidziana jest litera C oraz symbol materiału dominującego, dla przykładu symbolem kartoników jest C/PAP81, dla kartoników aseptycznych lub C/PAP84 dla kartoników z folią aluminiową.

Zasady stosowania oznakowań określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2014 roku – niestety nie jest ono obligatoryjne, więc nie wszyscy producenci stosują te oznakowania, a na pewno ułatwiłoby to poprawną segregację odpadów – zaznacza Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton.

Recykling opakowań wielomateriałowych

Prawie połowa Polaków jest zdania, że opakowania wielomateriałowe nadają się do recyklingu (49%). Osobami najczęściej podzielającymi opinię nt. możliwości recyklingu takich opakowań są osoby młodsze oraz w średnim wieku.

31% badanych nie jest pewna, czy zużyte opakowania wielomateriałowe można ponownie przetworzyć, natomiast 19% respondentów jest zdania, że odpadów tego typu nie można poddawać procesom recyklingu.

- Wielu Polaków wciąż nie wie lub ma wątpliwości, jak poprawnie segregować odpady wielomateriałowe. Dlaczego ta wiedza jest ważna? Ponieważ odpady wielomateriałowe zawierają w sobie wiele cennych surowców, które nie powinny w żadnym wypadku trafiać na wysypiska. Przeciwnie, powinny być starannie segregowane a następnie poddawane recyklingowi.  

W toczącej się obecnie na forum Unii Europejskiej dyskusji na temat zasad funkcjonowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym  nasza branża silnie artykułuje stanowisko, że w perspektywie kilkunastu lat żadne opakowanie nie powinno trafiać na składowisko.

Nie jesteśmy w tym osamotnieni, ponieważ inne branże opakowaniowe podzielają ten pogląd. Alternatywą dla składowania odpadów opakowaniowych jest ich recykling, który pozwala na utrzymanie cennych surowców w obiegu gospodarczym przez wiele kolejnych cyklów produkcyjnych – komentuje Jan Jasiński, Prezes Zarządu Fundacji ProKarton, inicjatora badania.

Skrót materiału prasowego Fundacji ProKarton