Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

EKOedukacja

Wprowadzony na początku tego roku przez Chiny zakaz importu szeregu odpadów - w tym tych z tworzyw sztucznych - okazał się niemałym problemem dla gospodarek państw rozwiniętych.

Problemem, który może mieć także skutki dla stanu środowiska na świecie.

Ostatni odkryty przez człowieka kontynent kojarzy się nam z czystą, w dużej mierze nietkniętą przyrodą.

Niestety, także i tu dotrzeć miały skutki naszego niezrównoważonego podejścia do produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych.

Obie instytucje współdziałają na rzecz poprawy stanu globalnych mórz i oceanów już od dwóch lat.

W czerwcu tego roku postanowiły zacieśnić współpracę, opierając ją na uaktualnionej mapie drogowej wspólnych działań.

Globalna sieć restauracji przyłączyła się do kampanii "Zielona wstążka #DlaPlanety".

Postawiła sobie również za cel przeprowadzenie ambitnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego - w tym dotyczących odpowiedzialnego użytkowania plastiku.