Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Obie instytucje współdziałają na rzecz poprawy stanu globalnych mórz i oceanów już od dwóch lat.

W czerwcu tego roku postanowiły zacieśnić współpracę, opierając ją na uaktualnionej mapie drogowej wspólnych działań.

Partnerstwo tych dwóch ciał opierać się będzie na współpracy w czterech kwestiach:

  • Tworzenia na bazie Celów Zrównoważonego Rozwoju odpowiednich wskaźników stanu mórz i oceanów oraz podejmowania celów na rzecz ich osiągnięcia.
  • Wzmacnianie zarządzania morzami i oceanami w regionie.
  • Wspieranie zdrowych ekosystemów morskich i przybrzeżnych.
  • Odpowiadanie na problemy, związane z problemami ekologicznymi mórz i oceanów mających swe źródło na lądzie.

Powyższe cele realizowane będą m.in. poprzez opracowywanie dobrych praktyk na podstawie projektów celów i wskaźników wcielanych w życie na poziomie regionalnym, uczestnictwo w poświęconych morzom i oceanom wydarzeniach oraz współpraca przy podnoszeniu świadomości negatywnych skutków niezrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji.

Opracowanie na bazie materiału Komisji Europejskiej