Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Komisja, Rada i Parlament Europejski zakończyły trialog na temat uregulowania kwestii, związanych z odpadami z jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych - kolejnym krokiem będą głosowania KE i PE oraz implementacja przepisów przez państwa członkowskie.

W zapisach porozumienia znajdziemy m.in. ogólnounijny zakaz produkcji i wprowadzania do obiegu jednorazowych kubków, słomek czy patyczków do baloników z tworzyw sztucznych.

Poszczególne państwa członkowskie uzyskały również zgodę na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, dotyczących opakowań żywnościowych czy wieczek do kubków.

W duchu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) wzrośnie również ich udział finansowy w zarządzaniu odpadami oraz zobowiązania, dotyczące oczyszczania środowiska ze swoich produktów.

Do roku 2030 30% składu butelek napojów będzie musiało pochodzić z recyklingu - zobowiązanie do osiągnięcia poziomu odzysku 90% opakowań po napojach przesunięte zostało z roku 2025 na 2029.

Opracowanie na podstawie materiałów Komisji Europejskiej, Friends of the Earth Europe