Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Sporo miejsca zajmuje w nich rozszerzona odpowiedzialność producenta.

Rządowy departament do spraw środowiska (Defra) zaproponował m.in. opodatkowanie opakowań, zawierających mniej niż 30% materiału z recyklingu.

Tam, gdzie dostępne są już alternatywy opakowania z plastiku mają zostać zakazane.

Jeśli rządowe rekomendacje wcielone zostaną w życie w roku 2023 ruszyć ma system kaucyjny dla butelek i puszek.

W Szkocji, gdzie tego typu inicjatywy są w gestii lokalnego rządu, ich kaucjonowanie rozpocznie się już w 2020.

Istotną zmianą będzie wprowadzenie pełnej odpowiedzialności finansowej producentów za gospodarowanie odpadami z ich produktów.

Do tej pory 90% kosztów utylizacji odpadów ponosiły władze lokalne.

Instytucje, takie jak supermarkety, będą musiały liczyć się z karami za wprowadzanie na rynek trudnych do recyklingu opakowań, np. czarnych tacek z tworzyw sztucznych.

Propozycje Defry mają zostać poddane konsultacjom społecznym.

Opracowanie na podstawie materiałów The Guardian, Sky News