Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

„Zielona Wstążka #DlaPlanety” to kampania zainaugurowana 5 czerwca, w Światowym Dniu Środowiska. Jej organizatorem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Wśród marek wspierających kampanię znalazł się McDonald’s. 

Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Środowiska jest zanieczyszczenie planety plastikowymi odpadami. Co roku do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastiku. Według danych Komisji Europejskiej co roku Europejczycy wytwarzają 25 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Jedynie niespełna 30% z nich poddaje się recyklingowi. Przyjęta w styczniu ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych zakłada, że do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE będą nadawać się do recyklingu.

McDonald’s ustalił w tym zakresie jeszcze ambitniejszy cel – do 2025 roku wszystkie opakowania dla gości restauracji będą wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu bądź certyfikowanej produkcji. Dodatkowo, 100% opakowań we wszystkich lokalach na świecie będzie poddawanych recyklingowi.

Firmy takie jak McDonald’s, mają szczególnie duży wpływ na postawy konsumentów, przez co pełnią ważną funkcję edukacyjną. Taki wniosek wypływał ze zorganizowanej w Ministerstwie Środowiska debaty „Rozwój gospodarczy a wyzwania środowiskowe związane z tworzywami sztucznymi”, która była częścią obchodów Światowego Dnia Środowiska. Zdaniem jej uczestników zmiany legislacyjne nie wystarczą. Potrzebne jest zdecydowane zaangażowanie biznesu, zwłaszcza marek konsumenckich.

Konsumenci oczekują od firm podejmowania działań zmniejszających problem zużytych opakowań. Takiego zdania jest aż 93% respondentów przeprowadzonego przez PBS badania[1]. Z tego samego badania dowiadujemy się, że 89% Polaków chętnie korzystałoby z możliwości segregacji w miejscach publicznych, np. restauracjach szybkiej obsługi. Polska jest jednym z wiodących rynków McDonald’s w tym zakresie. Już ponad 90% polskich restauracji ma na Sali jadalnej kosze do segregacji odpadów, z których chętnie korzystają goście sieci.

- Założony cel jest ambitny, a jednocześnie realny. Tego oczekują od nas goście. Mamy świadomość odpowiedzialności wynikającej ze skali naszej działalności. Chcemy wykorzystywać tę skalę, aby zmieniać świat na lepsze - mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska, i dodaje: Zaangażowanie w kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety” jest wyrazem naszego podejścia do kwestii ochrony środowiska. W  ramach naszej strategii podejmujemy liczne działania, aby zachować planetę dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie. Działania te obejmują m.in. recykling, korzystanie z zielonej energii, redukcję emisji CO2, przeciwdziałanie deforestacji, wspieranie zrównoważonego rolnictwa.

Warto podkreślić, że to nie jedyne działania na rzecz środowiska podejmowane przez McDonald’s. W ramach globalnej strategii Scale for Good – firma zobowiązała się również do obniżenia do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych z biur i restauracji o 36%, a w odniesieniu do całego łańcucha dostaw o 31%. W efekcie do atmosfery nie trafi 150 mln ton ekwiwalentu CO2, co stanowi równowartość rocznej emisji gazów cieplarnianych przez 32 mln samochodów osobowych. Opracowując te założenia firma kierowała się metodologią stworzoną przez Science Based Targets Initiative.

Kolejnym krokiem do osiągnięcia celu w zakresie recyklingu, była przeprowadzona w tym roku  wymiana jednorazowych sztućców. Łyżeczki, noże i widelce z trudnego do recyklingu polistyrenu (PS) są zastępowane przez ich czarne odpowiedniki ze znacznie łatwiejszego do przetwarzania polipropylenu (PP). O skali tej zmiany świadczy fakt, że w samym 2017 r. polska sieć wydała 27 milionów jednorazowych sztućców.

[1] Badanie zrealizował PBS na ogólnopolskiej próbie n=813 Polaków; styczeń 2018 r.

Materiał McDonald's Polska