Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK zaangażował się w projekt Zielonej Wstążki #DlaPlanety, ponieważ założenia kampanii dokładnie odzwierciedlają misję i kierunki działania realizowane przez nas i naszych Członków w codziennej działalności.

Zależy nam na ograniczeniu złych nawyków konsumentów, które doprowadzają do zanieczyszczania środowiska w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami. W akcję zaangażowały się także niezależnie zrzeszone w naszym Związku firmy.

Obchody Światowego Dnia Środowiska będą dla nas wszystkich wielowymiarowe! Udział w tym projekcie ma w dużej mierze postać aktywnej i pozytywnej mobilizacji pracowników w ich miejscach pracy, ponieważ wierzymy, że dzięki edukacji i takim działaniom osiąga się sukces w procesie kształtowania właściwych postaw, także proekologicznych.

Związek zrzesza liderów branży spożywczej, artykułów chemii gospodarczej, branży piwowarskiej i opakowań. Naszym celem jest nieustanne zmniejszanie presji na środowisko, w związku z prowadzoną działalnością, co realizowane jest na wielu płaszczyznach i na każdym etapie łańcucha wartości.

Producenci wprowadzający produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych nieustająco poprawiają ich właściwości, zmniejszają ciężar, wykorzystują surowce wtórne i aktywnie poszukują innowacyjnych zamienników z materiałów biodegradowalnych, nie czekając na nadchodzące cele i wyzwania.

Co więcej realizowane są programy, inicjowane przez naszych Członków, których celem jest znaczące zwiększenie zbiórki zużytych opakowań z rynku, a następnie poddanie ich procesowi recyklingu. Doskonałym przykładem jest projekt pn. „Działaj z impetem” realizowany przez cztery przedsiębiorstwa, w tym trzy zrzeszone w Związku EKO-PAK: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.

Materiał informacyjny EKO-PAK