Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości – to globalny cel firmy Nestlé, która jest świadoma, że ma realny wpływ na życie milionów ludzi i na naszą planetę.

Dlatego wszędzie tam, gdzie Nestlé jest obecne, działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Firma realizuje szereg inicjatyw, aby zachować to, co najlepsze dla przyszłych pokoleń.

Jednym z zobowiązań Nestlé jest wprowadzenie do 2025 roku opakowań, które całkowicie będą nadawały się do recyklingu lub takich, które można ponownie wykorzystać. Jednym z ważnych elementów w trosce o środowisko jest edukacja, dlatego Nestlé na plastikowych opakowaniach zamieści informacje, które pomogą konsumentom zutylizować je we właściwy sposób.

Nestlé jest także partnerem inicjatywy Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych (EFBW), która stara się doprowadzić do tego, aby 90% butelek PET trafiło do ponownego przetworzenia.

Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters jest także partnerem pionierskiego projektu „Działaj z imPETem!”, ukierunkowanego na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

Firma prowadzi także liczne działania własne, które przynoszą środowisku realne korzyści. Ponadto ponad 90% tonażu materiałów, z których Nestlé robi opakowania produktów sprzedawanych w Polsce, pochodzi z jednorodnych materiałów, które są łatwe w recyklingu. Wszystkie odpady produkcyjne wytwarzane w fabrykach Nestlé Polska poddawane są procesom odzysku i recyklingu i nie trafiają na składowisko odpadów. Firma wprowadziła także szereg innowacyjnych rozwiązań optymalizacyjnych w swoich fabrykach, a także prowadzi aktywne działania mające na celu wzrost świadomości i edukację wszystkich pracowników.

5 czerwca, w Światowy Dzień Środowiska, z okazji przyłączenia się firmy do inicjatywy „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, pracownicy Nestlé przypną symboliczne, zielone wstążki.