Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. Someone35 na licencji CC BY-SA 3.0

Według nowego badania aż 59% odpadów, znalezionych w żołądkach 41 sprawdzonych przez naukowców mew, stanowią fragmenty produktów z tworzyw sztucznych.

Przebadane ptaki spożyły zarówno drobne kawałki, jak i sporej wielkości opakowania. Większość z nich stanowić miały produkty jednorazowego użytku.

Choć najnowsze badanie nie wykazało bezpośredniego związku między stanem zdrowia przebadanych ptaków a spożywaniem przez nie tworzyw sztucznych to inne tego typu analizy takie związki już wykazują.

Szczególnie istotny może być potencjalny, negatywny wpływ na ptasią rozrodczość.

Opracowanie na podstawie materiału The Conversation