Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Znaleziony na plaży osobnik miał w swoim układzie pokarmowym m.in. 115 kubeczków, 4 butelki oraz 25 torebek jednorazowych.

Poruszona w serwisach informacyjnych sprawa po raz kolejny zwróciła uwagę na skalę zanieczyszczenia mórz i oceanów przedmiotami z tworzyw sztucznych.

Przypomnijmy, że olbrzymim wyzwaniem ekologicznym w tym rejonie świata jest m.in. wielka, pacyficzna wyspa śmieci.

W Azji znajduje się większość spośród 10 rzek, z których do środowiska trafia najwięcej odpadów z tworzyw sztucznych.

Indonezja, na terenie której znaleziony został kaszalot, jest drugim (po Chinach) krajem świata, generującym najwięcej zanieczyszczeń wynikłych z niezrównoważonej produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych.

Opracowanie na bazie materiału EuroNews