Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

16 stycznia Komisja Europejska zaprezentowała nowy dokument, poświęcony produkcji oraz zarządzaniu plastikowymi materiałami.

Już sam jego tytuł – „A European Strategy for Plastics in a Circular Economy” – wskazuje na wpisanie go przez unijną instytucję w szerszy, promowany przez siebie cel, jakim jest budowa konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na obiegu zamkniętym.

Opis zawartego w dokumencie stanu wyjściowego wskazuje na wyzwania wygenerowane przez dotychczasowy, otwarty obieg produkcji i konsumpcji. Kraje Unii Europejskiej co roku generują 25,8 milionów ton plastikowych odpadów, spośród których jedynie około 30% trafia do recyklingu.

Plastikowe odpady generują rocznie nawet do 400 milionów ton emisji gazów cieplarnianych, a od 5 do 13 milionów ton plastików trafia do oceanów, stanowiąc olbrzymie zagrożenie dla zamieszkujących je gatunków. Przywołane przez Komisję Europejską szacunki mówią o tym, że koszty tego zjawiska już teraz stanowią równowartość 1% przychodów unijnych rybaków.

Jeśli sektor produkcji plastiku, zatrudniający w UE 1,5 miliona ludzi i generujący w roku 2015 340 miliardów euro obrotu ma przetrwać i się rozwijać, będzie musiał w większym niż do tej pory stopniu uwzględniać troskę o środowisku w swoim modelu biznesowym. Warto jednak na to wyzwanie popatrzeć jako na szansę, ponieważ niewielka skala ponownego wykorzystywania już wytworzonego plastiku w chwili obecnej przyczynia się do utraty od 70 do 105 miliardów euro potencjalnych korzyści.

Cele, jakie Komisja stawia Europie są ambitne. Do roku 2030, wszystkie produkowane tu plastiki mają bądź to nadawać się do ponownego użytku, bądź też być łatwe do recyklingu. Do tego czasu połowa plastiku ma być poddawana recyklingowi, dzięki czemu powstać ma nawet 200 tysięcy nowych, zielonych miejsc pracy.

Nie jest to zdaniem KE jedyna korzyść, na jaką możemy liczyć. Dzięki usprawnieniom w cyklach produkcji i konsumpcji zmniejszyć się ma nasza niezależność od zewnętrznych źródeł paliw kopalnych. Europejski przemysł, dzięki wdrażaniu przyjaznych środowisku technologii, ma stać się bardziej innowacyjny.

Czy biznes przyłączy się do realizacji tych celów? Komisja podpowiada mu kwestie, którymi będzie się chciała zająć w najbliższych latach. Wśród nich znajdziemy m.in. poprawę projektowania produktów, tworzenie rynków dla poddawanego recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu plastiku, stworzenie jasnego otoczenia regulacyjnego dla produktów wykorzystujących materiały biodegradowalne oraz zmierzenie się z problemem mikroplastiku.

W ramach programu Horizon 2020, Unia Europejska wydała 250 milionów euro na wspieranie badań i rozwoju w sektorach objętych polem zainteresowania nowej strategii Komisji. Do roku 2020 dostępnych na ten cel ma być kolejne 100 milionów. Fundusze te mogą się bardzo przydać również polskim przedsiębiorcom, chcącym wprowadzać przyjazne środowisku innowacje do swoich modeli biznesowych.