Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. ImGz na licencji CC BY-SA 3.0

Fundacja PlasticsEurope Polska pokazuje, jak wiele korzyści dla środowiska może wyniknąć z… lepiej zaprojektowanych pralek.

Ciekawym przykładem wśród dużych sprzętów domowych może być pralka, w której obudowa bębna piorącego wykonana jest z plastiku.

W tym przypadku kluczowa dla uzyskania oszczędności zużywanych zasobów jest niemal nieograniczona dowolność w projektowaniu kształtu i sposobie wykonania, jaką tworzywa sztuczne oferują projektantom.

Dzięki temu można uzyskać niezwykle dokładne dopasowanie części wewnętrznych pralki, tak aby tzw. martwe przestrzenie, w których gromadzi się nie wykorzystywana woda były możliwie jak najmniejsze.

Pozwala to obniżyć zużycie wody niezbędnej do jednego prania o prawie 2 litry, co z kolei przekłada się na oczywistą oszczędność energii elektrycznej (gdyż zmniejsza się ilość wody do podgrzania).

Można oszacować, że gdyby wszystkie gospodarstwa domowe – ok. 25 mln – w dużym kraju europejskim  wyposażyć w takie optymalnie zaprojektowane pralki, to rocznie średnie oszczędności wody wyniosły 4 mld litrów, a energii elektrycznej - 270 mln kWh.

W skali całej Europy – 270 mln gospodarstw domowych - oszczędności te wyniosłyby ponad 40 mld litrów wody i 2 mld kWh energii elektrycznej. Taka ilość energii elektrycznej odpowiada półrocznej produkcji opalanej węglem o średniej wydajności.

Przy założeniu, że przeciętny obywatel Europy zużywa 160 litrów wody pitnej dziennie (do mycia, prania, gotowania itp.) ilość zaoszczędzonej wody odpowiadałaby rocznemu zapotrzebowaniu na wodę dla miasta wielkości Krakowa, Frankfurtu, Glasgow, Marsylii czy Saragossy.

Liczby te w łatwy sposób uwidaczniają, że tworzywa sztuczne wnoszą bardzo istotny wkład w ochronę środowiska.

Tworzywa sztuczne przyczyniają się do oszczędności energii nie tylko na etapie produkcji wyrobu. Ograniczenie jej zużycia jest przede wszystkim zauważalne na etapie użytkowania danego produktu i dlatego tego typu oszczędności są tak istotne.

W przypadku np. zmywarek do naczyń aż 90% energii jest zużywane w okresie użytkowania, a zaledwie 9,8% w fazie produkcji. Utylizacja (faza odpadowa) to jedynie ok. 0,2% zużytej energii (patrz wykres).

Źródło: „Ekologicznie o tworzywach sztucznych” - OPRACOWANIE PRASOWE Fundacji PlasticsEurope Polska, maj 2018