Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. Brainw0rker na licencji CC BY-SA 4.0

Poznajcie europejską akcję, w której uczestniczy polska fundacja ProKarton.

Fundacja ProKarton, która na co dzień zajmuje się działaniami na rzecz poszerzania wiedzy konsumentów na temat selektywnej zbiórki i recyklingu kartoników po płynnej żywności, została partnerem tegorocznej akcji „Let’s Clean Up Europe”, odbywającej się na terenie całej Europy.

Wspólnie z organizatorami akcji „Śmieci skrzydeł nie mają”,  podczas tegorocznych działań Fundacja będzie prowadzić akcje informacyjne podnoszące świadomość między innymi turystów przemierzających górskie szlaki w kwestii unikania śmiecenia, segregacji odpadów przeznaczonych do recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem kartoników po mleku i sokach.

Akcja organizowana w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów ma na celu nie tylko zachęcenie społeczeństw do wspólnego sprzątania środowiska, ale również do odpowiedniej segregacji surowców wtórnych w domach jak i poza nimi.

Segregowanie odpadów zapobiega utracie cennych surowców, dzięki którym możemy wyprodukować nowe, pożyteczne w codziennym życiu przedmioty.

– W myśl zasady „Nie ma śmieci, są surowce” zużyte opakowania nie powinny trafiać do lasów czy na wysypiska, ale być selektywnie zbierane, a następnie poddawane recyklingowi, ponieważ stanowią cenny surowiec wtórny, z którego, jak to ma miejsce np. w przypadku kartonów po napojach, można odzyskać celulozę, którą używa się ponownie do produkcji różnego rodzaju papierów i tektur – podkreśla Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton.

– Dzień bez śmiecenia jest bez wątpienia idealną okazją do tego, aby dotrzeć do wielu osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważnym problemem stają się dla naszego środowiska odpady – dodaje Jasiński.

Odpowiednia edukacja społeczeństwa, podnoszenie jego świadomości oraz zachęcenie do zmiany codziennych nawyków jest ważne nie tylko z perspektywy dnia dzisiejszego, ale również przyszłości.

Kształtowanie nowych przyzwyczajeń oraz wdrożenie w codzienne życie podstawowych zasad segregacji i selektywnej zbiórki odpadów przyczynia się do ograniczania negatywnych zmian w środowisku naturalnym, dzięki czemu staje się ono mniej zanieczyszczone i bardziej przyjazne dla człowieka.

Odpady zamieniają się w śmieci, jeżeli wyrzucamy je byle gdzie. Jeżeli zaś je segregujemy i przekazujemy do recyklingu to zamieniają się w cenne surowce. Taka idea między innymi przyświeca akcji "Śmieci skrzydeł nie mają", którą realizujemy w polskich górach i schroniskach.

Chcemy, aby turyści nie zostawiali swoich śmieci na  górskich szlakach ani w schroniskach, ale żeby je znosili w doliny, tam segregowali i wrzucali do odpowiednich pojemników – wtedy nie zanieczyszczą one górskich ścieżek, lecz zostaną z pożytkiem wykorzystane jako cenne surowce do produkcji nowych wartościowych przedmiotów – mówi Dominik Dobrowolski, inicjator akcji „Śmieci skrzydeł nie mają” zgłoszonej do kampanii Let's Clean Up Europe.

W tym szczególnym dniu pamiętajmy o tym, aby wspólnie zrobić coś dobrego dla Ziemi. Nawet małe działania podjęte podczas "Dnia bez śmiecenia", takie jak zgniecenie i wyrzucenie kartonika po soku do odpowiedniego (żółtego) pojemnika, posprzątanie okolicznych terenów czy udział w akcjach edukacyjnych kształtuje świadomość nie tylko naszą, ale również naszych najbliższych. Nie czekajmy z wprowadzeniem dobrych nawyków do jutra. Zacznijmy działać już dzisiaj w trosce o nasze środowisko.

Materiał prasowy Fundacji ProKarton