Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

- Morza i oceany są fundamentem istnienia ludzkości. Stopniowo przekształcają się niestety w wysypiska śmieci. Ponosimy zbiorową odpowiedzialność za to, by już dziś podjąć niezbędne działania.

Musimy odwrócić trend związany z rosnącą ilością odpadów z tworzyw sztucznych, chronić różnorodność biologiczną i utrzymywać czystość oceanów. To inwestycja w nasze własne istnienie  - powiedziała szwedzka minister środowiska, Karolina Skog.

Kampania Clean Seas ma na celu zwiększenie globalnej świadomości potrzeby walki z zanieczyszczeniem środowisk morskich.

W zależności od miejsca na świecie, niezbędne będą zróżnicowane działania. Na niektórych obszarach brakuje odpowiedniej infrastruktury do gospodarowania odpadami, podczas gdy w innych wyzwaniem jest świadomość społeczna dotycząca wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń na środowisko.

- Szczodrość i silne wsparcie Szwecji pomoże nam zintensyfikować nasze wysiłki oraz przekuć dorobek naukowy na wzrost globalnej świadomości oraz konkretne działania – powiedział szef UN Environment, Erik Solheim.

Wsparcie finansowe

Przystąpienie do Clean Seas oznacza, że ​​Szwecja wesprze kampanię kwotą 9 milionów koron (ponad 3,75 mln zł).

Znaczna część trafiających do mórz odpadów pochodzi z lądu. Konieczne jest zatem, aby nie koncentrować się wyłącznie na śmieciach, które już trafiły do ​​morza, ale również na odpadach znajdujących się na lądzie, które potencjalnie mogą trafić do oceanów.

Szwecja inwestuje również 5 milionów koron (ok. 2,1 mln zł) w wsparcie wysiłków UN Environment na rzecz rozwiązania problemu zanieczyszczeń mórz i oceanów odpadami z lądu.

Konkretne działania

Już teraz Szwecja podejmuje wiele działań, aby rozwiązać ten problem.

Można wśród wymienić należy krajowy system zbiórki, nowe technologie wykorzystywane w gospodarce odpadami oraz system kaucyjny butelek PET. Od 31 maja sklepy będą musiały informować klientów o negatywnym wpływie plastikowych toreb na zakupy na środowisko.

Szwecja wprowadzi wkrótce również zakaz stosowania mikroplastików w produktach kosmetycznych, które po użyciu trafiają do wody. Tamtejszy rząd ogłosił niedawno uruchomienie nowych funduszy, a także rozpoczęcie państwowych badań w zakresie tworzyw sztucznych.

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiału UN Environment