Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. Pit1233 w domenie publicznej

Carrefour Polska włączył się w Kampanię Zielona Wstążka #DlaPlanety zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Środowiska.

W ramach ekologicznego zobowiązania sieć ogłosiła, że Grupa Carrefour do 2022 roku zredukuje o 5% masę opakowań marki własnej w stosunku do roku 2017.

Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest 5 czerwca. Carrefour przyłączył się do działań realizowanych przez Centrum UNEP/GRID – Warszawa w ramach Kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety. Sieć od wielu lat aktywnie angażuje się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego w Polsce, m.in. podejmując wiele akcji związanych z walką z marnotrawieniem żywności i ochroną bioróżnorodności.

W ramach rozwoju działań proekologicznych Grupa Carrefour zobowiązała się do 2022 zredukować o 5% masę opakowań marki własnej w porównaniu do roku 2017. Ponadto w tym szczególnym dniu sieć przygotowała wspólnie z Eko-Punkt Organizacją Odzysku Opakowań S.A. animacje oraz konkursy na temat segregacji i recyklingu odpadów dla klientów sklepu Carrefour w Galerii Mokotów oraz akcję edukacyjną dla pracowników centrali.

 – Troska o środowisko naturalne stanowi jeden z priorytetów strategii odpowiedzialnego biznesu, dlatego Carrefour realizuje wiele inicjatyw z tego zakresu. Poza naszym zobowiązaniem dotyczącym redukcji opakowań warto przypomnieć, że prowadzimy m.in. takie inicjatywy jak program STOP Marnotrawstwu, w ramach którego wdrożyliśmy w sklepach systemy zmniejszające zużycie energii elektrycznej i cieplnej, odpowiedzialnie gospodarujemy odpadami BIO oraz przekazujemy żywność do Banków Żywności i lokalnych organizacji pomagających najbardziej potrzebującym – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Carrefour podejmuje także wiele inicjatyw związanych z ochroną środowiska. Działania w tym obszarze mają na celu dbanie o zasoby przyrodnicze, a w konsekwencji zapewnienie dobrej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Sieć realizuje projekty z zakresu przeciwdziałania deforestacji i zwiększenia świadomości pracowników w tym obszarze. Carrefour jest członkiem Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), mającego na celu propagowanie odpowiedzialnego zarządzania uprawą palm oleistych oraz stosowania oleju palmowego pochodzącego ze sprawdzonych i certyfikowanych źródeł. Firma dba również o segregowanie i recykling odpadów drewnianych.

Ponadto, w ramach akcji „Pszczele hotele” zlokalizowanych na dachach wybranych sklepów, sieć pomaga w ochronie pszczół w środowisku miejskim oraz wzmacnia świadomość społeczną dotyczącą miejskiego pszczelarstwa. Warto także dodać, że sieć podjęła również decyzję o całkowitym wycofaniu ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego do 2025 roku.

Carrefour Polska dąży do tego, aby właściwie komponować swoją ofertę i kontrolować jakość produktu w marce własnej na każdym etapie łańcucha dostaw, a także promuje zrównoważone praktyki produkcji. Przykładem takiego działania sieci jest również linia produktów „Jakość z Natury Carrefour” opracowana we współpracy z polskimi rolnikami, hodowcami i producentami z wykorzystaniem metod zrównoważonego rolnictwa. Produkty te można znaleźć na stale rozwijanej „Zdrowej Półce Carrefour”.

Materiał prasowy Carrefour Polska