Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Grupa Synthos nie tylko włączyła się aktywnie w debatę dotyczącą Circular Economy – Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), ale znalazła się również w elitarnym gronie globalnych firm wprowadzających ją w czyn.

Przykładem tego innowacyjnego podejścia jest uczestnictwo w paneuropejskim projekcie PolyStyrene Loop. Synthos uczestniczy w budowie w Holandii (Terneuzen) zakładu recyklującego odpady z polistyrenu (PS) i ekspandowanego polistyrenu (EPS).

Zakład demonstracyjny nastawiony jest na recykling zanieczyszczonych strumieni odpadów z PS i EPS pochodzących głównie z budów i wyburzeń. Przyczyni się on do realizacji tych celów GOZ, które zakładają redukcję emisji CO2 - a tym samym doprowadzą do spowolnienia zmian klimatycznych.

Zakład, który ruszy w roku 2019, będzie miał wydajność roczną przerobu do 3 milionów kg odpadów z PS i EPS. Projekt jest współfinansowany przez interesariuszy reprezentujących cały łańcuch wartości produktu (producenci, konwerterzy, recyklerzy, firmy z technologicznym know-how, producenci sprzętu, stowarzyszenia branżowe), wspierają go też środki EU LIFE Fund. Projekt udowadnia, że - wbrew obiegowym opiniom – recyklowanie odpadów z PS i EPS jest opłacalne z technicznego, ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia.

Budowa sieci zakładów tego typu, które będą w stanie prowadzić recykling w skali przemysłowej, planowana jest na terenie całej Europy. Do 2028 roku mają powstać zakłady w Polsce, Holandii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji i Czechach. Po 2028 r. kolejne zakłady PolyStyrene Loop powstaną w Polsce, Irlandii, Portugalii, Włoszech, Holandii, Finlandii, Turcji oraz Niemczech.

Technologia stosowana w PolyStyrene Loop została wpisana w minionym roku do tekstu Konwencji Bazylejskiej jako najlepszy przykład postępowania z odpadami dodawanych kiedyś do EPS uniepalniaczy (HBSD), które w roku 2015 r. uznane zostały w UE za szkodliwe.

Również ogłoszona w styczniu 2018 r. Europejska Strategia dla Tworzyw Sztucznych w GOZ wskazuje się na przykład PolyStyrene Loop jako najlepszą praktykę w zakresie recyklingu i oddzielania polimerów od szkodliwych dodatków.

Materiał prasowy Grupy Synthos