Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Zjednoczone Królestwo zdecydowało się na wprowadzenie opłaty za jednorazowe torebki z tworzyw sztucznych w roku 2015 - ich zużycie w siedmiu największych sieciach handlowych spadło od tego czasu aż o 86%!

Przed brytyjskimi supermarketami wciąż jednak sporo pracy.

Według badań grupy konsumenckiej Which? niemal 1/3 plastikowych opakowań, używanych w tamtejszych sieciach handlowych, jest albo niemożliwa do poddania recyklingowi w standardowych systemach odzysku odpadów, albo też pozostaje to trudnym zadaniem w związku ze zróżnicowaniem wspomnianych systemów.

Różnica między najbardziej przyjazną recyklingowi siecią a tą, która ma najwięcej do zrobienia sięga aż 10 punktów procentowych.

W kwietniu tego roku spora część przebadanych przez Which? marketów podpisała się pod deklaracją, w której zobowiązują się do tego, by do roku 2025 wszystkie oferowane w ich sklepach plastikowe opakowania były możliwe do ponownego użycia, recyklingu bądź kompostowania.

Opracowanie na bazie materiałów BusinessGreen, The Guardian