Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Przygotowana przez ministerstwo strona internetowa stanowi kompendium wiedzy na temat segregacji odpadów w naszym kraju.

Na specjalnej witrynie prezentuje szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych gospodarki odpadowej w Polsce oraz praktyce jej funkcjonowania - w tym informacje o typach materiałów, które powinny trafiać do poszczególnych koszy oraz tego, jak powinny one wyglądać.

Serwis stara się udzielić szczegółowych informacji oraz rozwiewać wątpliwości.

Przypomina na przykład, że plastikowe opakowania (jeśli dana gmina z różnych powodów nie postanowiła inaczej) nie muszą być myte przed wyrzuceniem, co pozwala na oszczędzenie wody.

Przedstawia również trafiające do wyobraźni dane, mające zachęcić do recyklingu, takie jak możliwość uratowania 1 drzewa dzięki odzyskowi 59 kilogramów makulatury czy korzyści z przejścia na szklane butelki zamiast używania plastikowych - ponowne użycie szkła oszczędzać ma tyle energii, ile wystarczy do zasilenia komputera przez 22 godziny.

Zaprezentowane na stronie materiały podane zostały w atrakcyjnej szacie graficznej, umożliwiającej szybkie zapoznanie się z prezentowanymi na niej treściami.

Strona "Nasze Śmieci"