Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Jednym z budynków, który zazieleni się z okazji Światowego Dnia Środowiska będzie symbol Warszawy.

Po raz pierwszy fasada PKiN podświetlona zostanie na zielono w wieczór 4 czerwca wieczorem, inicjując tegoroczne obchody oraz kampanię Zielona wstążka #DlaPlanety.

Pałac zazieleni się również w kolejny wieczór, kiedy będziemy już po akcjach ulicznych oraz debacie o problemach i wyzwaniach związanych z ochroną środowiska, w której wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedsiębiorców. 

Do uświadamiającego nas wszystkich działania na rzecz zwiększania świadomości zagrożeń nieodpowiedzialnym użytkowaniem plastiku przyłączyło się kilkanaście samorządów oraz zarządców budynków w całej Polsce.