Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. Pit1233 w domenie publicznej

Carrefour Polska dołączył do obchodów Światowego Dnia Środowiska, który zainaugurował kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety”.

5 czerwca pracownikom centrali udostępniono materiały informacyjne na temat selektywnej zbiórki odpadów w biurze. Czego można się było z nich dowiedzieć?

Pracownicy firmy otrzymali informacje tłumaczące sens segregacji w budynku.

Zaprezentowane zostały rodzaje pojemników na poszczególne typy odpadów - zwrócono również szczególną uwagę na te z nich, których nie należy mieszać z odpadami nadającymi się do recyklingu.

Zgodnie z treścią kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety zachęcono ich również do podjęcia EKOpostanowienia, za co mogli oni otrzymać symboliczną, zieloną wstążkę.